Изберете страница

D’Alessandro Termomeccanica – Италия

D’Alessandro Termomeccanica е компания създадена в Италия през 1980 година за производство на топлинни генератори. Компанията обръща голямо внимание на дизайна и техническите изследвания за алтернативни решения за отопление. Компанията притежава високи стандарти за качество на продуктите. Също така D’Alessandro Termomeccanica притежава европейски стандарти за качество EN 303-5:2004 (class 3) и EN 303-5:2012 (class 5).

D’Alessandro Termomeccanica предлага решения за отопления на жилища и селскостопански постройки. Компанията предлага и собствени отоплителни генератори.

Котлите са произведени да се захранват както с твърди горива, така и с пелети от биомаса, получени от замеделски остатъчни продукти (дърво, маслинови люспи, натрошени костилки от плодове, дървесни стърготини, талаш и много други). По този начин компанията дава своя принос за опазването на околната среда.

През 2010 година D’Alessandro Termomeccanica насочва вниманието си към промишлеността и по-специално към продължаващата еволюция в изискванията на пазара и различните области за прилагане на генераторите на компанията.

D’Alessandro Termomeccanica разширява своята продуктова гама с намерение да обслужи индустриални и технологични инсталации за комбинирано производство на парни котли, свръх-нагряващи водогрейни котли и термомаслени котли.

Широкоразпространен модел на Българския пазар е котел CS Marina, предназначен за изгаряне на дървесни пелети и котел CSA Marina за изгаряне на дървесен чипс пелети. Предлаганите мощности са до 2000kW.