Изберете страница

Green eco Therm

Предимства

  • Високо качество на продуктите;
  • Конкурентни цени;
  • 25 години от създаване на първата пелетна горелка;
  • Сертифицирани съгласно най-високите европейски стандарти;
  • Успешно се реализират в повечето Европейски страни, включитено Германия, Австия, Италия, Франция и др.
  • Голямо разнообразие на котли и горелки за изгаряне на дъвесна биомаса с мощност от 5,0 до 100kW