Изберете страница

Проект и Оферта

Всеки един потребител се нуждае от максимално точна оферта. Не само, за да се запознае ценово с материалите и съоръженията, а и с нашата идея по отношение изпълнението на инсталацията. Вие очаквате от нас конкурентни цени, спазване на дадените срокове, отлично изпълнение и следгаранционно обслужване, а ние можем да Ви го предложим.

Едно от най-важните неща в отоплението е правилното проектиране на инсталацията. За да бъдат максимално точни и ефективни дадените проекти и оферти, нашата препоръка е да бъде извършен предварителен оглед, предоставянето на архитектурна подложка и не на последно място Вашите изисквания:

За какво служи предварителният оглед?

Предварителният оглед се прави, за да се придобие пълна представа за дадения обект. Възможните пречки по време на изпълнението на отоплителната инсталация да бъдат предвидени и елиминирани. По този начин се гарантира отлично изпълнение и спазването на дадените срокове;

Кой извършва тези огледи?

Огледите се извършват от нашите инженери, които всекидневно се сблъскват с различни казуси. Те ще огледат обстойно Вашия обект. Ще Ви разкажат и обяснят подробно за начина, по който ще се изпълни инсталацията;

Задължителен ли е предварителния оглед?

Той е препоръчителен, особено за изграждането на цялостни инсталации. Целтта е да се уточнят детайлите по изграждае на инсталацията. Също така допринася за представяне на максимално точна оферта от наша страна, което гарантира, че няма да надхвърлим предварително уговорената стойност на проекта.

Какво следва след огледа и разговора?

Следва изготвянето на предварителната оферта и обсъждането й. Ако тя все пак надхвърли бюджета Ви, нашите инженери ще обсъдят с Вас други варианти за изпълнение на проекта;

Кой ще изгради инсталацията?

Нашата фирма разполага с добре обучени монтажни групи и сервизни техници, които ще изградят всичко според обсъдените преди това изисквания и детайли.