Изберете страница

Слънчева енергия и слънчеви колектори

Повече от приблизително 4.000.000.000 години Слънцето отдава безплатно своята енергия на Земята и ще продължава да я отдава още поне 10.000.000.000 години.

Слънцето веднъж на всеки осем минути доставя толкова енергия на Земята, колкото човечеството консумира за една година. Енергията, която доставя за един ден може да задоволи нуждите на човечеството от енергия за 180 години напред.

Слънчевата енергия е неизчерпаема, безплатна, получена по екологичен начин. В числено изражение, Слънцето изпраща на Земята 960 000 000 000 kW/h енергия на ден.

Усвояването на тази енергия може да се осъществи по различни начини. Най-разпространеният метод е чрез използването на слънчеви колектори.

Слънчево излъчване на Земната повърхност:

Силата на излъчването към земната повърхност пряко зависи от метеорологичните условия:

Различните видове слънчеви колектори дават възможност за абсорбиране на топлинна енергия, която се използва главно за получаване на топла вода, което е особено важно през лятото, когато има максимална слънчева активност и съответно максимална консумация на топла вода.

Използването на слънчеви колектори може да намали разходите за загряване на вода за битови нужди с 66% и разходите за отопление с 30% на година.

Обикновено слънчевите колектори са монтирани неподвижно, а ъгълът на наклона се определя в съответствие с основната цел и местоположение на устройството. При инсталирането на колектора е желателно той да бъде ориентиран на юг.

Слънчевите колектори са разделени на плоски и вакуумни (с вакуумни тръби).