Изберете страница

Пелетни горелки

Пелетни горелки
Основното предназначение на пелетните горелки е за осъществяване изгарянето:

на дървесни пелети от категория А, АВ, В, които имат диаметър 6 или 8 мм.
на костилки от череши или вишни, които са предварително изсушени
на смес от равни количества пелети и костилки
Тези горелки се монтират към вече съществуващи котли за вода или други системи. Изключително високата им ефективност на изгаряне е възможна благодарение на стриктно контролирания горивен процес.

Важни предимства на горелките:

Пелетните горелки служат като алтернатива за гориво на котли, които използват фосилни горива – въглища, нафта, газ.
Те се монтират изключително лесно на котли, които са предназначени за ръчно зареждане на въглища и дърва, като не се налага кой знае каква реконструкция на котелната система.
Пелетните горелки направени да действат автоматично и осигуряват удобство при експлоатацията приблизително като това, налично при употребата на горелки, използващи фосилни горива ( течни или газообразни ), което позволява да бъдат използвани в системи със стаен термостат, който може да се програмира.
Пелетните горелки притежават система, позволяваща възпламеняване на горивото по автоматичен начин.
Друго предимство на пелетната горелка е възможността за автоматичната ѝ експлоатация. Съществува възможност за равномерно регулиране на работата ѝ. Съвместима е със стаен термостат (т.нар. седмичен програматор), което дава гаранция за икономия на гориво и максимален топлинен комфорт.
Пелетната горелка се характеризира с определено опростен монтаж и настройка, което води до по-бърза работа на специалиста.
Те имат възможност за използване на биомаса под формата на пелети (дървесни пелети), изсушени черешови костилки и др., според изискванията, които са поместени в таблица за точните характеристики на горивото.
Те притежават висока ефективност и ниска степен на вредни емисии.
Горелките имат възможност за автоматично подаване на гориво от бункер или камера, който се изработва изцяло съобразно условията на мястото (не се прилага в комплект с горелката).
Пелетните горели имат опростена поддръжка и лесно обслужване, като се налагат минимални разходи за експлоатация.
Горелките от 4-та генерация имат всички предимства на предишните генерации, а и някои съвсем нови функции. Те разполагат с пет нива на мощност, с автоматична самонастройка и настройка на количеството въздух, в зависимост от избраната мощност.
Самопочистващата се пелетна горелка от 5-та генерация може да изгаря дървесни пелети, които са с ниско качество и предлага избор на настройки според качеството на пелетите.
Модулиращата тубусна горелка за пелети притежава иновативна ротационна горивна камера и пълно механично самопочистване.
Горелката Bisolid EVO xx R tsc е модулираща тубусна горелка, която оползотворява слънчогледови пелети, като получената топлинна енергия се усвоява от топлообменната повърхност на котелното тяло, към което е монтирана. Тази горелка е модулираща и притежава пълно механично самопочистване. Почистването се осигурява чрез непрекъснато движение на въртящия се тубус. По този начин почистването се осъществява непрекъснато без да се прекъсва работата на съоръжението. Тя осигурява специализирано изгаряне на дървесни или слънчогледови пелети със специално разработени тубуси за високоефективна работа и на 2- та вида горива.

Виж повече