Изберете страница

Арматура (Колектори, Филтри, Вентили и др.)

Вентили и термоглави: Термостатични вентили Honeywell, Термостатични вентили EMMETI, Термостатични глави, Секретни вентили;

Колектори: Разпределителни колектори, Колектори с дебитомери и задвижки и др.

Измерване: Термометри, Манометри и Термоманометри;

Регулиране: Кранове, Възвратни клапи, филтри, Автомати за допълване, Предпазни клапани и др;

Виж повече