Изберете страница

Комбинирани бойлери

Показване на 3 резултата

При комбинираните бойлери през летния сезон загряването на водата се осъществява с елелектрическа енергия или със слънчеви колектори, а в отоплителния период – с гореща вода от котелната инсталация.

Изработват се в ляв и десен вариант за монтаж, хоризонтално и вертикално изпълнение.

Виж повече