Изберете страница

Буферни съдове WOLF Germany

На пръв поглед не изглежда толкова сложно: голям бойлер в сутерена или буферен съд в котелното помещение. Когато има излишна топлина, буферът се нагрява. Тази топлина се прехвърля към отоплителната инсталация, когато ни е необходимо.

Като цяло буферите се използват за междинно съхраняване на излишната топлина, която може да бъде генерирана от инертни отоплителни системи (като котли на твърдо гориво) и слънчеви системи (особено в случаите, когато са с цел не само доставка на БГВ, а и за подпомагане на отоплителната инсталация). Нито една от тези системи не генерира топлина непрекъснато с една и съща сила. Буферите могат да се използват и в случаите, когато имаме периоди на прекъсване на електрическото захранване при термопомпите, както и за подобряване на ефективността, например при изгаряне на твърди горива (като дърва).

Тъй като топлината трябва да се съхранява в буфер или бойлер за възможно най-дълго време, то топлоизолацията играе изключително важна роля. Добрата топлоизолация може да бъде разпозната, например, чрез сертификат като ЕrР етикет или факта, че външната повърхност на изолацията трябва да бъде приблизително с температурата на помещението, в което е инсталиран уреда, докато вътрешността на резервоара е с температура около 90°С. Ако толоизолацията е лоша, не само монтирания бойлер или буфер губят топлина, но и връзките, с които са присъединени към системата водят до значителни загуби. Следователно трябва да осигурите отлична топлоизолация не само за самия резервоар, но и за свързващите тръбопроводи.

Ползи:

– Съхраняване на топлината за дълги периоди;
– По-малко износване на компонентите на инсталирания топлоизточник, чрез намаляване на циклите за стартиране и спиране на горелката;
– Ефективно използване на слънчевата топлинна енергия (например за съхраняване на слънчевата топлина и използването и през нощта);
– В случая на използване на резервоара и като бойлер за БГВ: надеждно снабдяване с БГВ, дори когато се изискват големи количества;
– Особено надеждна работа на термопомпи при ниски външни температури;
– Гарантира ниски емисии на фини прахови частици в атмосферата, при работа на отоплителна система с биомаса или дървесина;
– Надеждно осигуряване на топлина за модули за проточно подгряване на БГВ;
– Особено полезни при използване на няколко топлинни източника свързани в една инсталация (газов котел, слънчева инсталация, котел на дърва);
– Буферния съд действа като акумулатор на топлина и оптимизира работата между различните източници на топлина.

Недостатъци:

– Потреблението на енергия се увеличава при използване на лоша топлоизолация;
– Необходимо е повече място;
– По-високи инвестиционни разходи.

УСЪВЪРШЕНСТВАНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ НА БУФЕРИТЕ СЪХРАНЯВАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ

Има много начини за съхраняване на БГВ и вода за отопление. Изберете технология, която отговаря на вашите нужди.

По принцип почти всички използвани резервоари съхраняват енергия под формата на гореща вода. Сред тях буферният съд представлява най-простият метод за съхранение на топлината за вашата отоплителна система за дълги периоди. Голям, добре изолиран воден резервоар съхранява топлина от слънчеви, газови, пелетни или термопомпени отоплителни системи и прехвърля тази енергия към отоплителната система, когато е необходимо.

Най-ефективната технология за буферен съд е т. нар. стратификационен буфер. Както подсказва името му, този тип резервоар разслоява водата на различни температурни слоеве, както се случва в езерата: най-студения слой е на дъното а най-топлия в горната част. Едно от предимствата на това е, че дори и след кратко време за нагряване, в горната част на буфера е налице достатъчно количество енергия необходима за производство на БГВ при настроена желана температура. Освен това се избягва силна турбулация, когато резервоарър се нагрява, запазвайки температурната стратификация вътре в буфера. Това означава, че винаги ще имате на разположение гореща вода, като същевременно пестите енергия. Освен това по-ниските температури в долните секции на буфера увеличават ефективността на слънчевата топлинна система, както и ефективността на кондензационните котли.

БУФЕРИТЕ стават основен компонент на вашата отоплителна система, особено, когато използвате екологично отговорни технологии, като слънчеви системи и термопомпи.

Основната причина за това е, че възобновяемите източници могат да бъдат безплатни и на теория безкрайно достъпни, но за съжаление слънцето не винаги доставя постоянно енергията от която се нуждаем. При такива обстоятелства трябва да имате добре изолиран и високоефективен буферен съд, който може да запази топлината точно като батерия за по-късна употреба.

Слънцето, въздухът, водата и други възобновяеми източници могат да бъдат безкрайно достъпни, но те не осигуряват енергията постоянно. За да можете да ги използвате надеждно, ще ви е необходим буферен съд.

Комбинирането на слънчева топлинна система, термопомпа и буферен съд е изключителен екологичен подход, който може да предприемете. В сграда с отлична топлоизолация (като пасивна къща), такова решение ще ви позволи да работите без изкопаеми горива през цялата година, при условие, че използвате и зелена електроенергия. Определено ще имате нужда от електричество, за да използвате термопомпата през зимата в дните, когато слънчевата топлинна система не осигурява достатъчно енергия.

В такива случаи слънчевата топлинна система обикновено се използва за осигуряване на БГВ. Междувременно топлинната помпа ще загрява буферния съд с цел подгряване на отоплителната инсталация. В зависимост от системата, излишната слънчева енергия може да се използва и за поддържане на отоплителната инсталация. Така или иначе с този вид отоплителна система ще имате нужда от високоефективен и достатъчно голям буферен съд, който може да съхранява излишната топлина при добро време и да я прехвърля, когато е необходимо.

Сравнение на разходите
Дали буферния съд е правилният избор за вас зависи от вашите условия на живот.

Много фактори влиаят дали буферът е правилната покупка, от която се нуждаете. Например, размерът на вашия апартамент или къща, видът и броя на топлогенераторите, броят на обитателите, пиковите часове за потреблението на топла вода, хигиенните изисквания, включването на възобновяеми източници на енергия и др.

Виж повече