Изберете страница

Пиролизни котли

Показване на единичен резултат

Пиролизните котли са характерни с по-добро изгаряне на горивото и ниска температура на изходящи газове.

Всичко това е постигнато благодарение на специфичната конструкция, при която горенето се осъществява от горна към долна камера на котела, осъществено с помощта на димосмукателен вентилатор.

Предлагат се с мощности от 10 до 50kW.

Пиролизата е процес, при който интензивно подгряваме горивото, в следствие на което следва термичното разграждане на органичната материя (целулозата, хеми-целулозата и лигнина) и отделяне на летливи газове (въглеводороди), които след смесване с кислорода от въздуха при подходящи условия (температурата при която се реализира добър горивен процес е над 800 oC и достатъчно време за реализиране на тяхното окисление) отделят топлинна енергия.

Процесът на пиролиза (газификация) е съпроводен и с отделяне на течни въглеводороди, които при нагряване се разпадат и се формира отново газова фаза, която се окислява по описания вече начин.

Виж повече