Изберете страница
<<<обратно

Пиролизен котел Bisolid Pirolica

Пиролизните водогрейни котли са монтирани в системи за локално топлоснабдяване, а също така и за подгряване на битова гореща вода. Котелът оползотворява дърва за огрев с влажност до 20%. Bisolid Pirolica представлява заварена стоманена конструкция, оптимизирана с цел постигане на висока ефективност, икономична работа на съоръжението, лесно обслужване и опростена процедура за почистване.

Виж повече
Изчистване

Описание

  • Възможност за изгаряне на цели трупи с D<200mm;
  • Табло за наблюдение и управление съоръжението;
  • Термовентил за регулиране на дебита на въздуха за горене;
  • Стандартна комплектация с димосмукателен вентилатор;
  • Автоматично спиране и включване на вентилатора, съответно при достигане на зададената температура и при понижаване на работната температура;
  • Керамична дюза осъществяваща пиролизата;
  • Ниски вредни емисии;
  • Висока надеждност при работа и възможност за регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;
  • Минимални експлоатационни разходи.
Пиролизен котел Bisolid Pirolica Декларация за съответствие Декларации и Сертификати

Технически данни

Тип Номинална мощност (KW) Работно налягане (MPa) Воден обем (l) Ефективност (%) Горивна камера ШхВхД (mm) Маса (kg) Дължина (mm) Височина (mm) Ширина (mm)
Pirolica 25 25 0.2 59 85 530x500x450 330 975 1282 780
Pirolica 32 32 0.2 59 85 530x500x600 370 1123 1282 780
Pirolica 52 52 0.2 89 85 530x500x800 450 1321 1282 780