Изберете страница
<<<обратно

Стоманен котел Bisolid Saver WF

Bisolid идват на българския пазар, за да задоволят нарастналото търсене на котли за изгаряне на твърдо гориво, като осигуряват по-висока ефективност исъответно по-ниска цена на отоплението. Котлите от серия SAVER W са специализирани за дърва. По-високата ефективност, в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво, се постига благодарение на стоманена, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ). Предназначени са за отопление на едно-, многофамилни къщи или малки фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода.

Виж повече
Изчистване
Продукт на лизинг

Описание

  • Надеждната, компактна и опростена конструкция на котела позволява изгарянето на дърва за огрев с дължина до 400 mm при висока ефективност, което гарантира икономичен режим на работа и ниска цена за отопление;
  • Възможност за изгаряне на определени видове агро отпадъци – дървесни остатъци от горска и селскостопанска дейност (клони от овощни дървета и други, вършина, кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки), индустриални дървесни отпадъци (кори, изрезки), строителни дървесни отпадъци и брикети;
  • Стандартно е оборудван с механичен енергоспестяващ термостатичен вентил за автоматично регулиране на дебита на въздуха за горене, който осигурява максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;
  • Бункерът за зареждане с гориво е увеличен, като гарантира продъл-жително време на работа между две последователни зареждания;
  • Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка;
  • Котлите от серията Saver са тествани по стандарта EN 303–5 и отговарят на изискванията му;
  • Стандартно конструиран за лесен и бърз монтаж на пелетна горелка BISOLID;
  • Подава се свеж въздух в горивната камера на котела посредством вентилатор, който се активира автоматично. Това позволява изгарянето на дърва с по-висока влажност;
  • На таблото има цифрова индикация на температурата и светодиодна индикация на функциите на котела.
Паспорт Bisolid Saver WF

Технически данни

Тип Номинална мощност (KW) Работно налягане (bar) КПД (%) Обем на бункера (l) Воден обем (l) Маса (kg) Дължина (mm) Височина (mm) Ширина (mm)
Saver WF 25 25 2.0 86 79 70 237 1052 900 658
Saver WF 35 35 2.0 86 109 100 285 1052 1100 658
Saver WF 45 45 2.0 86 119 105 300 1052 1190 658