<<<обратно

Стоманен котел Bisolid Saver WFM

Bisolid идват на българския пазар, за да задоволят нарастналото търсене на котли за изгаряне на твърдо гориво, като осигуряват по-висока ефективност исъответно по-ниска цена на отоплението. Котлите от серия Saver W са специализирани за дърва. По-високата ефективност, в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво, се постига благодарение на стоманена, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ). Предназначени са за отопление на едно-, многофамилни къщи или малки фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода.

Виж повече
Изчистване

Описание

 • Надеждната, компактна и опростена конструкция на котела позволява изгарянето на дърва за огрев с дължина до 400 mm при висока ефективност, което гарантира икономичен режим на работа и ниска цена за отопление;
 • Възможност за изгаряне на определени видове агро отпадъци – дървесни остатъци от горска и селскостопанска дейност (клони от овощни дървета и други, вършина, кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки), индустриални дървесни отпадъци (кори, изрезки), строителни дървесни отпадъци и брикети;
 • Стандартно е оборудван с механичен енергоспестяващ термостатичен вентил за автоматично регулиране на дебита на въздуха за горене, който осигурява максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;
 • Бункерът за зареждане с гориво е увеличен, като гарантира продъл-жително време на работа между две последователни зареждания;
 • Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка;
 • Котлите от серията Saver са тествани по стандарта EN 303–5 и отговарят на изискванията му;
 • Стандартно конструиран за лесен и бърз монтаж на пелетна горелка Bisolid;
 • Подава се свеж въздух в горивната камера на котела посредством вентилатор, който се активира автоматично. Това позволява изгарянето на дърва с по-висока влажност;
 • На таблото има цифрова индикация на температурата и светодиодна индикация на функциите на котела;
 • Интуитивен дисплей;
 • Икономия на гориво посредством модулиращ вентилатор по температура на водата, или по температура на димните газове (по избор);
 • Възможност за управление на помпа за отоплителен кръг и за БГВ;
 • Възможност за регулиране температурата на водата в буферен съд, посредством втори температурен датчик;
 • Опция: отдалечено управление на котела посредством модул с вграден стаен термостат;
 • Възможност за двойна термична защита (електрическа или механична) чрез звукова и визуална сигнализация върху дисплея;
 • Удължен период от време между две зареждания с гориво;
 • Сигнализация при привършване на горивото и преминаване в „тих“ режим на горене, осигуряващ съхранение на остатъчното горене и последващо лесно запалване на новата доза гориво.

 

Паспорт Bisolid Saver WFM

Технически данни

Тип Номинална мощност (KW) Работно налягане (bar) КПД (%) Обем на бункера (l) Воден обем (l) Маса (kg) Дължина (mm) Височина (mm) Ширина (mm)
Saver WFM 25 25 2.0 86 79 70 240 1040 900 720
Saver WFM 35 35 2.0 86 106 100 288 1040 1100 720
Saver WFM 45 45 2.0 86 119 105 303 1040 1190 720