Изберете страница

Обект: Еднофамилна къща, гр. София, 2019г.
Основни елементи на изградената котелна инсталация:

 • Термопомпа вода-вода OCHSNER AQUA 54 CPLA – Австрия
  Мощност: 54kW
 • Каскада от газови кондензационни котли WOLF CGB – Германия
  Mощност: 2x50kW
 • Вакуумни слънчеви колектори
 • Вентилационна камера Komfovent VERSO
 • Буферен съд 2000лтр. OCHSNER – подсигурява енергия за нискотепературно подово отопление/охлаждане и вентилационна камера отопление/охлаждане
 • Буферен съд 1500лтр. с една соларна серпентина OCHSNER – подсигурява енергия за подготовка на БГВ и подгряване на басейн
 • Станция за производство на БГВ – OCHSNER