Изберете страница
<<<обратно

Вентилаторна група

Вентилаторната група е модул, който служи за принудително отвеждане на димните газове, отделени при изгаряне на твърди, течни и газообразни горива.

Виж повече
Изчистване

Описание

Модулът се монтира в случаите, при които тягата на комина не е достатъчна, което води до по- ниско КПД, по- голям разход на гориво и понижава топлинната му мощност;
Снабден е с центробежен вентилатор, който издържа на високи температури на изходящите димни газове- до 250° и може да работи при наличието на пепелни частици в димните газове;
Чрез този вентилатор газовете се отвеждат от изхода на съоръжението и под действието на създадения от вентилатора напор се транспортират към комина и се изхвърлят в атмосферата.

Паспорт вентилаторна група 25-75 kW Паспорт вентилаторна група 25-45 kW